Insinööritoimisto Pekka Leiviskä on vuonna 2001 perustettu yritys. Toimiston erikoisosaamista on veden virtausmallinnuksen haastavat tehtävät 1D ja 2D virtausmallinnuksen osalta. Töitä on tehty vuosien mittaan lukuisien yhteystyökumppaneiden kanssa; ELY-keskuksille, yksityisen alan yrityksille, vesivoimayhtiöille, kunnille sekä  useille kaivosalan yrityksille.

Yrityksen keskeisiä toiminta-alueita ovat mm.:
* Vesistö- ja kaivospatojen patoturvallisuuslain mukaiset vahingonvaaraselvitykset ja turvallisuussuunnitelmat
* Vesistön virtausmallinnuslaskelmat 1D ja erityisesti muuttuvan virtauksen mallinnukset 2D laskentana
* Tulvavaarakarttojen laadintaan liittyvät laskelmat
* Kalatiemallinnukset 2D virtausmallilla
* Vesirakenteisiin liittyvät hydrauliset laskelmat: silta-aukot, patojen juoksutusluukut, pohjapadot, silta-aukkomitoitus sekä muu uomahydrauliikka.

Referenssejä

Puhelin: +358 40 8466 533

Sähköposti: etunimi.sukunimi@leiviska.fi

Vauhtipyörä 4

91800 Tyrnävä

Insinööritoimisto

Pekka Leiviskä

Virtausmallinnuksen ammattilainen

Insinööritoimisto Pekka Leiviskä  

kuvakollaasi